Phát cháo tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Phía Bắc Quảng Nam

 

THIỆN NGUYỆN TỪ TÂM

Chị em bạn hữu trong chuyến Từ thiện phát cháo Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Phía Bắc Quảng Nam. Tin liên quan