Chung tay vì người nghèo năm 2014 tại Quảng Nam

Thiện Nguyện Từ Tâm Đà Nẵng

Chương trình trực tiếp tổng kết 1 năm: Chung tay vì người nghèo  Chương trình do Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Quảng Nam tổ chức năm 2014.
 Tin liên quan