Chương trình 200 suât quà Tết Ất Mùi 2015

Nhóm Thiện Nguyễn Từ Tâm 

Chương trình phát 200 xuất quà  cho người nghèo ăn Tết tại huyện Tây Giang - Quảng Nam yêu thương.

 

 

 Tin liên quan